7 5/8

    • Don Alejandro

    • Double Corona

    • Gigantes

    • Lusitania

    • Partagas Lusitania Gran Reserva